Low Energy Distributions AS

VÅR BEDRIFT
Low Energy Distributions AS skal være fremste leverandør av lavenergibelysning i Norge. Med våre kunder i fokus leveres miljøvennlige kvalitetsprodukter kjennetegnet av lang holdbarhet og kostnadseffektivitet

Low Energy Distributions AS ble stiftet i 2009 og har drevet kontinuerlig utbedring av det som i dag viser seg å være blant det sikreste valget innen LED belysning tilbudt på det norske marked. Høsten 2010 kom våre første testprodukter til Norge, og gjennom stadige tilbakemeldinger og videre utvikling, har vi i dag kommet frem til det vi mener er blant Norges ledende belysningsprodukter med hensyn på både pris og kvalitet.

PRODUKTGRUPPER