Low Energy Distributions AS

GRØNN DRIFT
Vi tar miljøutfordringer på alvor!

Low Energy Distributions AS legger til grunn at grønt lederskap vil skape formålstjenelige prosesser og en vinn-vinn situasjon i form av redusert miljøbelastning og økt lønnsomhet. Vi satser derfor stort på grønn drift og -lederskap innad i bedriften, og jobber kontinuerlig med å finne løsninger til det beste for miljøet.

Ved å minimere unødvendig sløsing av ressurser ved blant annet nøye planlegging av materialvalg, emballasjebruk og transportkapasitet, danner vi et solid grunnlag for å bekjempe miljøutfordringene vi daglig står ovenfor. I tillegg skapes positive resultater for egen drift, et engasjement hos våre ansatte, og ikke minst lønnsomhet for både kunder og samarbeidspartnere.

MILJØSTANDARD 13-1.2

PRODUKTGRUPPER