Low Energy Distributions AS

MILØEFFEKTIV BELYSNING
Sammen for miljøet!

Våre LED lys består av resirkulerbart materiale og inneholder ikke kvikksølv eller andre giftige tungmetaller som oppfattes som truende for miljøet. I tillegg har LED belysning lengre levetid enn andre lyskilder, og bruker vesentlig mindre energi enn all annen form for belysning. Bruk av LED lys bidrar til mindre produksjon og mindre avfall, samt et lavere bruk av kWh, og gir en betydelig reduksjon av Co2 utslipp. LED belysning blir dermed en klar vinner når det gjelder miljøeffektivitet, og det er ingen tvil om at bruk av LED lys i dag er til det beste for miljøet.

PRODUKTGRUPPER